Komentované události - aktuální


15.6.2005 - Zkouška na zkoušku


10.6.2005 - Troj-očkování
     Zase nastal čas povinného očkování proti vzteklině. Jako už předloni a vloni, tak i letos jsme "povinné" návštěvy veterináře využili k troj-očkování: proti 1) vzteklině, 2) psince, infekčnímu zánětu jater, leptospiróze, ... 3) borelióze (od klíšťat). Ukazuje se, že Ivy snáší tuto očkovací dávku bez jakýchkoli komplikací. Doporučení veterináře, aby jeden den byl méně fyzicky zatěžován, jsme si sice vzali k srdci my, ale Ivy to ignoroval - už pár hodin po očkování chytil na zahradě rapla, blbnul jak pominutý a nejenže si vystačil nějakou dobu sám, ale pak ke svým hrám vytrvale provokoval i nás. To už byl navíc po krmení, takže si ještě navíc koledoval o torzi žaludku, pak ale konečně padnul a spal.  zpět


8.6.2005 - Objevili jsme zajímavý článek "Příbuzenská plemenitba – aktuální strategie v chovu?"
    Celkem pravidelně se na našich stránkách zmiňujeme, že našeho psa vedeme pracovně, pravidelně s ním cvičíme a snažíme se s ním skládat i pracovní zkoušky. Přitom se setrvale setkáváme s názory pracovních kynologů, že hovawarti jsou plemeno, jehož pracovní vlohy nejsou obecně nic-moc a které je pro sportovní kynologii, až na pár jedinců, nepoužitelné. To říkají nejen "hrubiáni", kteří hovawarty ignorují a tvrdě kritizují, ale bohužel i respektovaní kynologové, kteří se k hovawartům chovají vstřícně. Pořád si klademe otázku, čím to je? Vždyť v Německu, tj. zemi svého původu, má řada hovawartů složeny náročné všestranné zkoušky z výkonu ve sportovní kynologii (nevíme jak v záchranařině), kdežto u nás v Česku je počet hovawartů, kteří složili náročnější zkoušky, hodně malý.
    Na Internetu už proběhla řada "divokých" diskusí na téma pracovní hovawart, jeho povaha a pracovní vlohy. Zastánci našeho plemene většinou argumentují, že malý počet českých hovawartů se složenými náročnějšími pracovními zkouškami je dán tím, že je jim věnováno málo času na výcvik a že vše je o lidech. Kdyby bylo více majitelů, kteří mají čas a chuť se svými hovíky cvičit, tak by bylo daleko více hovawartů se složenými náročnějšími zkouškami z výkonu. Tvrdí: "Každý hovawart na to má, vždyť podívejte se do Německa".
    Co když to ale tak jednoduché není? Co když pracovní kynologové v Česku kritizují vlastně plemeno "Český hovawart", zatímco čeští obhájci hovawartů se zaštiťují schopnostmi plemene "Německý hovawart"? Chov českých hovawartů je založen (dle předsedy IHF p. Langheima) na staré východoněmecké chovné linii (v bývalé NDR). Co když u této chovné linie patří žádoucí povahové a pracovní vlohy k méně vyvinutým? Neovlivňuje to tedy i populaci českých hovawartů? Není populace českých hovawartů geneticky „malá“ kvůli značnému využívání několika preferovaných plemeníků (většinou exteriérových šampiónů) při plemenitbě v českém chovu? Nejsou v chovu českých hovawartů příliš preferovány exteriérové kvality na úkor kvalit jiných? "Nezakrňují" tak u českých hovawartů plíživě a nenápadně ještě více např. žádoucí povahové a pracovní vlohy? Jsou pracovní úspěchy hovawartů v Německu dány opravdu jen lepšími podmínkami a šikovností německých psovodů a jejich ochotou věnovat výcviku mnoho času anebo je to (i) povahovými a pracovními vlohami německého chovu? Dosáhli by titíž němečtí psovodi stejných pracovních úspěchů i s hovawarty z českého chovu?
    Proč tyto "kacířské" otázky opětovně klademe? Protože se o plemeno hovawart zajímáme hlouběji, problematiku chovu nevyjímaje. A právě dnes jsme objevili na webovém sídle "Haf bez obav" zajímavý článek, který nás opět vybudil k zamyšlení nad pracovními vlohami českých hovawartů. Doufáme, že námi položené otázky a upozornění na zajímavý článek budou shovívavě posouzeny jako příspěvek do diskuse o českých hovawartech, nebudou nám přisuzovány žádné spiklenecké pohnutky a nebudeme považováni za "škůdce hovawartů" či za stoupence "nepřátel hovawartů".   zpět


22.5.2005 - MVP v Litoměřicích - Ivyho potomek Arvic nejhezčím hovawartem čili BOBem


14.5.2005 - Brigáda


1.5.2005 - MVP Praha - třída mladých - pěkný výsledek Ivyho potomků


30.4.2005 - Sledování


23.4.2005 - Náš


20.4.2005 - Dnes měl Ivy 4. narozeniny - malé roční bilancování


16.4.2005 - Svod mladých ve Dvoře Králové


13.4.2005 - Školení


9.4.2005 - Náš


6.4.2005 - Byli jsme


[Předchozí období 2005/1.Q]